עין הבשור הוא מושב עובדים אשר נוסד בשנת 1982, בעקבות חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים.
במסגרת הסכם השלום התחייבה ישראל לפנות את כל היישובים היהודיים שהוקמו בסיני ובפתחת רפיח.
חלק מהמתיישבים לא אהבו את פתרונות ההתיישבות שהציעה המדינה ובחרו בדרך חלופית:
לממן מכספי פיצויי הפינוי ישוב חדש במקום ממנו לא נשקפות הריסות בתיהם הקודמים.
הרצון היה להקים קהילה חקלאית וחברתית חדשה, במתכונת ארגונית חדשנית ויוצאת דופן,
בה יוכל כל חבר להתפתח לפי יכולותיו הכלכליות, ללא ערבות הדדית בין חברי היישוב.
למרות התנגדויות רבות של המוסדות המיישבים הוקמה עמותת המתיישבים,
אותר שטח קרקע פנוי והוקם מושב במבוסס על דגם התיישבות חדש – עין הבשור.
כיום נהנה עין-הבשור מהגירה חיובית גדולה ובמושב מתקיימת קהילה חזקה ותוססת מבחינה חברתית,
המקיימת פעילות תרבותית מגוונת וענפה.

 

מרכז מושב עין הבשור